அத்தியாயம் : 20 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 29 வாரங்களில்

29 வது வாரத்தில் பாப்பாக்கரு.. கருவாக உருவாகி.. பாப்பாக்கரு என்னமாய் ஆட்டம் போடுகிறார்.?நம்மை வியப்பவைக்கிறார். 29 வார பாப்பாகருவின் வளர்ச்சி உங்களின் குட்டி/பாப்பக்கரு , உங்களை அச்சு…

Read More

அத்தியாயம் : 9 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 18 வாரங்களில்- பேரா.சோ.மோகனா

18 வார பாப்பாக்கரு .. உங்கள் பாப்பாக்கரு 18 வாரத்தில் என்னவெல்லாம்ஜாலம் காட்டுகிறார்கள்..பார்ப்போமா ? இனி பாப்பாக்கருவை குழந்தை/கரு என்று அழைப்போமா? அவர்களுக்குதான் 5 மாதங்கள் துவங்க…

Read More