அத்தியாயம் : 26 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 35வாரங்களில்

என் கண்மணி உயிர் என்னைப் பார்க்க வந்து குதிச்சிடுவாங்களே.. .. 35 வார பாப்பாக்கரு இப்போது உங்கள் குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு உருவாகிறது. உங்கள் குழந்தை…

Read More

அத்தியாயம் : 25 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 34 வாரங்களில்

அற்புதங்களை நிகழ்த்தி குழநதையாய் உலகில் தவழ இந்த வாரத்தில் நாம் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் எல்லாம் உருவாகி, நடைபெறுகின்றன. நம்மால் ஆச்சரியப்படுவதைத் தவிர வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது.…

Read More

அத்தியாயம் : 24 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 33 வாரங்களில்

என்ன மாயம் செய்தனையோ.. சின்ன சினை முட்டை ..இப்போது உருவம் எனைப்போல..! 33 வார கருக்காலத்தில் என்ன நிகழ்கிறது. ? இப்போது உங்களின் குழந்தை அல்லது பாப்பாக்கரு,…

Read More

அத்தியாயம் : 23 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 32 வாரங்களில்

ஆஆஹா..இன்னும் 8 வாரத்தில் நான் நெசமாவே அம்மா.!! அம்மா.. ஆனந்தம்..! இது !! ஒரு மனிதனின் கருப்பையில் கரு உருவாக சுமார் 280 நாட்கள் அல்லது ஒன்பது…

Read More

அத்தியாயம் : 19 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 28 வாரங்களில்

பாப்பாக்கரு. கருவாக உருவான 28 வாரத்தில் : குட்டிக்கரணம் போடும் ஜகஜ்ஜால குட்டிப்பாப்பா பாப்பாக்கருவின் அளவு 28 வார கர்ப்பமாக இருக்கும்போது பாப்பாக்கரு உங்கள் செல்ல குட்டி…

Read More

அத்தியாயம் : 18 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 27 வாரங்களில் – பேரா.சோ.மோகனா

பாப்பாக்கரு கருவாக உருவாகி 27 வாரத்தில் செய்யும் ஜாலங்கள் வாழ்த்துகள். உங்க பாப்பாக்கரு 27 வாரத்துக்கு வந்துவிட்டார். இப்போது என்னென்ன வித்தைகள் காட்டப்போகிறார், விந்தைகள் செய்யப்போகிறார் என்று…

Read More

அத்தியாயம் : 13 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 22 வாரங்களில் – பேரா.சோ.மோகனா

22 வார பாப்பாக்கருவின் விளையாட்டு, அம்மாவின் கருவறையில்… நண்பர்களே.. ஓர் உயிர் உருவாவது என்பது ஓர் அற்புதமான ஒரு விஷயம். எப்படி, இந்த உயிரினங்கள் ஒற்றை செல்லிலிருந்து…

Read More

அத்தியாயம் : 11 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 20 வாரங்களில்- பேரா.சோ.மோகனா

20 வார கரு, என்பது கருக்காலத்தின் ஒரு மைல்கல். பாதிவழி கடந்து! வாழ்த்துக்கள்! 20 வாரங்களில், நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வமான கருக்காலத்தின் பாதி தூரத்தில் இருக்கிறீர்கள். கருக்காலத்தின் 37…

Read More

அத்தியாயம் : 10 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 19 வாரங்களில்- பேரா.சோ.மோகனா

பாப்பாக்கரு ..கருவாக உருவான 19 வாரத்தில் பாப்பாக்கரு 19 வாரத்தில் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா உங்கள் குட்டி பாப்பா இப்போது ஒரு மாங்காயின் அளவில் இருக்கிறார் அல்லது…

Read More