கறி சோறு கவிதை – இரா.கலையரசி

அறுத்த ஆடுங்கல்லாம் சத்தமில்லாமல் இருக்க! பாய் கையில துண்டுகளா மாறி “கறுப்பு பை”ங்களுக்கு போகுதுங்க எலும்புங்கறியுமாய்.! வருசமெல்லாம் பார்த்தே கடக்குது “மாயி கண்”ணுங்க! வட்டமான மரத்துல “டொக்…

Read More