வாட்ஸ்அப், மோடி காலத்தில் அதிகரிக்கும் இந்துத்துவ நாட்டாண்மை – முகமது அலி (தமிழில் – ச.சுப்பாராவ்)

உலகின் மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியா சமூக ஊடகங்களால் விசிறிவிடப்படும் பயங்கரவாதத்திற்கான உலகின் மிகப் பெரிய சோதனைக் கூடமாகவும் மாறிவருகிறது. கணினி அறிவு பற்றிய தனது…

Read More