அணிலாடு முற்றம் கவிதை – வளவ. துரையன்

நேற்று மாலைவரை கூடியிருந்த கூட்டம் இரவில் எங்கோ போய் அடைந்து விட்டது. அது விட்டுப் போன மிச்சங்கள் அழுதுகொண்டிருக்கின்றன குடை ராட்டினமும் பலூன் வியாபாரியும் பஞ்சு மிட்டாய்க்…

Read More

எண்ணம் ஈடேறும் சிறுகதை – நிரஞ்சனன்

அம்மா, பானிபூரி வேணும்? பலூன் விற்றால் தான் காசு ….. அப்புறம் பார்ப்போம்…. மக்கள் கூட்டம், அவரவர் தேவைக்கு இருப்புக்கு ஏற்ப கடைகளில் வாங்கிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஜனங்கள்…

Read More