பாங்கைத் தமிழனின் கவிதைகள்

நட்பு பெரிது? ! ****************** தேடும் அத்தனைப் பொருத்தங்ளும் கொண்ட நண்பர்கள் குடும்பம், எங்கள் இருவருக்குமான குடும்பம்! அவர் வீட்டு விசேஷங்களில் எங்கள் குடும்பமும், என் வீட்டு…

Read More

பாங்கைத் தமிழனின் கவிதைகள்

புவியின் வித்து ******************* புல்லும் பேசும் பூவும் பேசும் கல்லும் பேசும் கனியும் பேசும்! புலியும் பேசும் பூனையும் பேசும் தத்துவ வித்திவன் தரணியின் முதல்வன்! அன்பால்…

Read More