நூல் அறிமுகம்: இசையும் தமிழும் இசைத்தமிழ் தாத்தாவும் -பிச்சுமணி

1874 ‘ல் பதினாறு வயது இளம் வாலிபர் தென்பகுதியில் ஒரு சிற்றூரில் இருந்து நடந்தே திண்டுக்கல் செல்கிறார். ஏன் செல்கிறார்? அதுவும் கிட்டத்தட்ட 250 கிலோமீட்டர் தூரம்…

Read More