நூல் அறிமுகம்: பஷீர் நாவல்கள் – பெ. அந்தோணிராஜ்

“பஷீரின் நாவல்கள்’ எனும் இத்தொகுப்பில் ஏழு நாவல்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு நாவலாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். வைக்கம் முகமத் பஷீர் மிகச்சிறந்த மலையாள எழுத்தாளர். மிக…

Read More