“போர்க்களத்தின் தேவதை” கிளாரா பர்டன்…..! – சக்தி

இயற்கை சீற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும், போரில் காயம்பட்ட வீரர்களுக்கும் உதவும் ‘பன்னாட்டு செஞ்சிலுவை இயக்கம்’பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், இதன் அமெரிக்கக் கிளையை நிறுவியவர் “கிளாரா பர்டன்” எனும்…

Read More