கோவிட்-19 தடுப்பூசி பயனாளிகளுக்குத் தெரியாமலேயே தனித்துவ சுகாதார அடையாள எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன – சஹத் ரானா | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

இருபத்தி ஒன்பது வயதான சுவேதா சுந்தர் 2021 மே ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூவருடன் தெற்கு தில்லியில் உள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியின் முதல்…

Read More