நூல்அறிமுகம் : பெங்களூரும் பாவண்ணனும் – விட்டல்ராவ்

நான் பெங்களூருக்கு வந்து நிரந்தரவாசியாகிவிட்டதை அடுத்து என் உள்ளூர் நண்பனொருவன், நான் அவனோடு கன்னடத்தில் உரையாடுவதைக் கவனித்துவிட்டு “பரவாயில்லை. நல்லாதான் கன்னடம் பேசற. ஆனா அது இந்த…

Read More