து.பா.பரமேஸ்வரியின் கவிதைகள்

பிள்ளை செல்வம் •••••••••••••••••••••••••• மங்கையவள் ஜெனனம் உன்னதம் பெற மனிதகுலம் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்துய்க்க மன்னவர் தம் வம்சம் தழைத்தோங்க மழலையொன்று மடியில்‌ தவழ்ந்திருக்க வேறென்ன பேறு வேண்டும்…

Read More