பகவத் ராவத்த்தின் மூன்று ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள் – தமிழில்: வசந்ததீபன்

(1) பாறைகள் நாலாபுறமும் பரவியது. நிலையான மற்றும் கடினமான பாறைகளின் உலகத்திற்கு மத்தியில் ஒரு மனிதன் புதர்களின் உலர்ந்த தண்டுகளை சேகரித்து தீயை எரிக்கிறான். பாறைகளின் முகங்கள்…

Read More