புத்தக அறிமுகம்: விஸ்தரிக்கும் எல்லைகள் – வேலூர் ஜோஷனா

எந்திர வாழ்வுக்கு பழகிவிட்ட நம் நடைமுறை வாழ்வில் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பெயர் கூட தெரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இங்கு நாம் கற்க அல்லது தெரிந்துக்கொள்ள, ‘அட’ என…

Read More

உலகைத் திறந்த பத்துப் புத்தகங்கள் – பாரதிபாலன்

தற்போதைய இந்த ‘கரோனா’கால ஊரடங்கும், சமூகத் தனிமையும் சிலருக்கு அதிர்ச்சியையும் உளச் சிக்கல்களையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது! உலகளாவிய நிலையில் வரலாற்றின் வழி நெடுகிலும் பல சமூகங்கள், தலைமுறை…

Read More