நம்பிக்கைத் தரும் உரைகளின் தொகுப்பு

பினராயி விஜயனாகிய நான் ஒரே நாளில் முதலமைச்சர் பதவியில் வந்து குதித்துவிடவில்லை . ஆர்.எஸ்.எஸ் ஆகிய உங்களைப்பற்றி அறியாதவனுமல்ல. நேரடியாகவே தெரிந்தவன். உங்களைப் பார்ப்பது, உங்களை அறிவதன்…

Read More