கருப்பழகன் – புத்தக விமர்சனம் | கருணாகரன்

#Bookday படித்ததில் ரசித்தது கருப்பழகன் நாவல்… கதைக் காட்சிகள் மனதில் திரைக்காட்சிகளாகி..மனத்தின் வழியே ரசிப்பதுபோல் எழுதப்பட்டுள்ளது . குழந்தை பருவத்தில் வெட்கப்படும் குழந்தை (குதிரை )மீது திணிக்கப்படும்…

Read More