கல்வியை காவிமயமாக்குவதை நோக்கி (தமிழில்: ச.வீரமணி)

தமிழில்: ச.வீரமணி ஒன்றிய ஆட்சியாளர்கள் மதவெறி அடிப்படையில் சமூகத்தை எப்படியெல்லாம் காவிமயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது இப்போது இந்தூரில் அரசினர் புது சட்டக் கல்லூரி மற்றும் சில இடங்களில்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: தமிழில்: கே. நல்லதம்பியின் ’யாத்வஷேம்’ – து.பா.பரமேஸ்வரி

‘யாத்வஷேம்’ – யூதர்களின் மரண ஓலங்கள் இன்றும் என் காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. வரலாற்றின் பக்கங்களிலிருந்து மறைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப் பெரிய கொடூரத்தை, இனக் குழுவின்…

Read More

நூல் வெளியீடு: ஜி.ராமகிருஷ்ணனன் ’மகாத்மா மண்ணில் மதவெறி’ (மதவெறி ஆயுதங்களை எதிர்த்து நிற்கும் பேனா!) – தொகுப்பு: சுப்பிரமணியன்

நமது நக்கீரன் இதழில் சி.பி.ஐ.எம்.மின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினரும் எழுத்தாளருமான ஜி.ராமகிருஷ்ணன் எழுதி தொடராக வந்த மகாத்மா மண்ணில் மதவெறி நூல் வெளியீட்டு விழா ஜூலை…

Read More