அரும்பாவூர் இ.தாஹிர் பாட்சா எழுதிய “பிரியாணி  கடை” – நூலறிமுகம்

தன் சமகாலத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்யும் கலை மிக நுட்பமானது. புனைவுகளை எழுதும் பொய்யான சரித்திரங்கள் … உண்மை போல கோலோச்சும் காலமிது. மானுடத்தின் வாழ்வியல்…

Read More

அரும்பாவூர் இ.தாஹிர் பாட்சா எழுதிய “பிரியாணி கடை ” – நூலறிமுகம்

சிறுகதை தொகுப்பாகத்தான் இந்த நூல் நம் கையில் வந்தது. ஆனால் மக்களின் இயல்பான வாழ்க்கைச் சூழல் எப்படியெல்லாம் புயல் வேகத்தில் சுழன்று அடிக்கிறது என்பதாக இச்சிறுகதை உருமாறி…

Read More