1947 நவம்பர் 28 குருநானக் ஜெயந்தி அன்று தில்லியில் உள்ள பிர்லா பவனில் நடந்த  பிரார்த்தனைக்குப் பிறகு காந்தி ஆற்றிய உரை – தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

சகோதர சகோதரிகளே, இன்று குருநானக்கின் பிறந்த நாள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். யாரோ ஒருவர் உரையாற்ற வருமாறு என்னை அழைத்திருந்தார். ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவரிடம் ‘மன்னிக்க…

Read More