சக்தியின் கவிதைகள்

கடவுளும் கந்தசாமியும் **************************** இரவு முழுவதும் மூட்டையை சுமக்கிறான் ஓடாய் தேந்து போன கந்தசாமி, மூட்டையை சுமந்த கந்தசாமிக்கு முதுகுவலி ஏற்படுகிறது அழுது கொண்டே கோவிலில் உள்ளே…

Read More