கவிதை: கறுப்பு  இதிகாசம் – வசந்ததீபன்

கனத்த சங்கிலிகளால் கட்டி எம் மூதாதையரை ஒருவரோடு ஒருவராய்ப் பிணைத்து மரக்கட்டைகளாய் அவர் பிறந்து வளர்ந்த காடுகளூடே உம் முன்னோர் இழுத்துச் சென்றார்கள். துர் நாற்றம் வீசும்…

Read More