தொடர் 16: கருப்புதான் சிறப்பு – அ.பாக்கியம்

கருப்புதான் சிறப்பு தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை மற்றும் தடையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்தபிறகு முகமதுஅலி, குத்துச்சண்டை வளையத்துக்கு வெளியே நேரடியாக மக்களிடம் வலம்வந்து கொண்டிருந்தார்.…

Read More