தொட்டில் சீலை சிறுகதை – தெ.சக்தி ராணி

நல்வரவு கோலம் நல்லா பெருசா போடுங்க… வரவேற்பு கற்கண்டு …சந்தனம்…குங்குமம் எடுத்து வச்சாச்சா…என்ற பரபரப்பில் அனைவரையும் வரவேற்க தயாரானாள் அகல்யா… என்ன அகல்யா…எல்லாம் சரியா பண்ணியாச்சா என்று…

Read More

சிறுகதை: வரம் – கம்பம். மு.ஜெய்கணேஷ்

ப்ரக்னன்ஸி கார்டில் வட்ட வடிவ குழியில் ஒரு துளி சிறுநீர் விட்டதும், அருகில் இருந்த செவ்வக வடிவப் பரப்பில் இரண்டு செந்நிற கோடுகளைக் காண்பித்தது. பரபரப்பாய் பார்த்துக்…

Read More