புனிதனின் கவிதைகள்

தேநீர் மரம் ************** வாசல் வானமாக தெரிகிறது வானம் ரோஜா பூக்கள் பூத்த வாசலாக தோன்றுகிறது அம்மாவுக்கு அடுக்களையில் தேநீர் வைக்க உதவி செய்பவன் விவசாயம் பொய்த்த…

Read More

கண்ணனின் கவிதைகள்

ஒரு கணம் சூப்பர் மேன் மறுகணம் தலையில் முக்காடிட்டப் பூச்சாண்டி இன்னொரு கணமோ கண்களைக் கட்டியபடி கண்ணாமூச்சி வெட்டிடும் மின்னலாய்க் கணம் தோறும் காட்சிகள் மாறும் குழந்தையின்…

Read More