கோவிட்டால் இந்தியாவில் கொடிய வறுமைக்குள் மூழ்கியுள்ள மக்கள் – ப்ளூம்பெர்க் | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் இந்தியாவில் அமல்படுத்தப்பட்ட திடீர் பொதுமுடக்கத்திற்குப் பிறகு தனது சேமிப்பை மட்டுமே பயன்படுத்தி மூழ்கிப் போயிருந்த மனோஜ் குமார் கோவாவில் இருக்கின்ற சுற்றுலா…

Read More