புத்தரின் நகைச்சுவைத் துணுக்கு கவிதை – க. புனிதன்

போதி மரத்திற்குக் கொஞ்சம் எரு சேர்த்துப் போட்டு ஆசை காட்டினேன் பூக்கள் பூத்தன…. ரொம்ப நாள் கழித்து முதல் முறையாக எடுத்து கொள்ளும் மூலிகை ரொம்ப நாள்…

Read More