எல்லையில்லா இன்பம் கவிதை – ஆதித் சக்திவேல்

நாடுகளின் எல்லைகளில் போராய் வெடிக்கின்றது எல்லை மீறிய பனிப் போர் எல்லையோர கிராமங்களில் எட்டி நிற்க எச்சரிக்கும் மின் வேலி முட்டி நிற்கும் இரு நாட்டுத் துப்பாக்கிகள்…

Read More