புத்தகங்களுடன் கோடை கொண்டாட்டம்

பாரதி புத்தகாலயம் மற்றும் புத்தக நண்பன் இணைந்து நடத்திய புத்தகங்களுடன் கோடை கொண்டாட்டம் (புத்தக விமர்சனம்) நிகழ்வில் பங்கேற்ற அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் வாழ்த்துக்களும்… பாராட்டுகளும்… இப்போட்டியில் கலந்து…

Read More