கவிதை – ச. இராஜ்குமார்

வெற்றுக் காகிதம் … அடுக்கி வைத்த புத்தகம் அரைகுறையாய் நிற்கிறது உலகம் மனிதன் மறந்ததில் இதுவும் ஒன்றே புத்தகமே உன்னை நாங்கள் சிறுவயதில் சுமையென்றே சுமந்தோம் இன்றோ…

Read More