இலயோலா கல்லூரி – பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா நினைவு கருத்தரங்கம், நூல் வெளியீட்டு விழா

12.12.2022 அன்று சென்னை இலயோலா கல்லூரி தமிழ்த்துறையும், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் அழிநிலை மொழிகள் நடுவம் நிறுவனமும் இணைந்து, பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா நினைவுக் கருத்தரங்கமும், தமிழின்…

Read More