நூல் அறிமுகம்: ரகசியமாய் ரகசியமாய் – இரா. சண்முகசாமி 

‘கரகககசிகயகமாகய் கரகககசிகயகமாகய்’ இந்நூலை வாசித்துவிட்டீர்களா நண்பர்களே? என்னங்க குழப்பமா, புதுசா இருக்கேன்னு பார்க்கிறீங்களா. ok ok மறையீட்டுக் (password) குறியீட்டை நீக்கி காண்பிக்கிறேன் ‘ரகசியமாய் ரகசியமாய்’ இதுதாங்க…

Read More