நூல் அறிமுகம்: தாய்ப்பால் எனும் ஜீவனதி-1 -நந்தசிவம் புகழேந்தி.

நூலின் பெயர் : தாய்ப்பால் எனும் ஜீவனதி-1. ஆசிரியர் : டாக்டர் இடங்கர் பாவலன். வெளியீடு : பாரதி புத்தகாலயம். பக்கங்கள் : 120. விலை :ரூ…

Read More

நூல் அறிமுகம்: மு.ஆனந்தனின் கைரதி 377 மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள் – பொன். குமார்

நூல் : கைரதி 377 மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள் ஆசிரியர் : மு.ஆனந்தன் விலை : ரூ.₹ 120/- வெளியீடு : பாரதி புத்தகாலயம் தொடர்புக்கு…

Read More

நூல் அறிமுகம்: விளாதீமிர் கொரலேன்கோவின் ”கண் தெரியாத இசைஞன்” தமிழில்: ரா.கிருஷ்ணையா – சுதா

நூல் : கண் தெரியாத இசைஞன் சுதா ஆசிரியர் : விளாதீமிர் கொரலேன்கோ தமிழில்: ரா.கிருஷ்ணையா விலை : ரூ. ₹240/- பக்கங்கள் : 270 வெளியீடு…

Read More