சிறுகதை: பிரம்ம முகூர்த்தம் – ஜெயஸ்ரீ

“ஏம்மா.. வாழக்கா இருக்கா..? சிறுகீரை ஒரு கட்டு குடுங்க.. ” என்றவாறே இரண்டாம் தளத்திலிருந்து இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் சுவாதி. மடிப்பு கலையாத கரும்பச்சை பருத்திப்புடவை, சின்னதாய்…

Read More