தலித் இரும்புப் பெண்மணி என்ற முத்திரையை என் மீது குத்த முயன்றாலும் பரவாயில்லை  – திவ்யா மல்ஹாரி (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

வாழ்வதற்காக கற்பித்தல் பணியைச் செய்து வருகின்ற நான், எப்போதும் ஆசிரியராக இருக்கவே விரும்புகிறேன். என் தந்தைவழிப் பாட்டியும் (ஆயி) ஆசிரியராக இருந்தவர்தான். தன்னையே என்னிடம் பார்ப்பதாக அவர்…

Read More