தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 19 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

19. மனைவிக்கு கணவன் எழுதிய மன்னிப்புக் கடிதம் -டாக்டர் இடங்கர் பாவலன் கருத்தரித்துவிட்ட நாள் முதலாக, கருப்பையில் நீ பிள்ளையை அழகாய் வணைந்து நீ வார்த்தெடுத்தது, பெருவலியெடுத்துப்…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 17 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ செல்வ மகளுக்கு அம்மா எழுதும் அன்புக் கடிதம் உன்னைப் பெற்றெடுத்த வயிற்றின் ஈரம்கூட காய்வதற்கு முன்னால் மடிநிறைய பிள்ளையைச் சுமந்து வந்து…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 16 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ 16. தாய்ப்பாலூட்டுவதை எப்போது நிறுத்துவது பெரும்பாலான பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் வளர வளர பால்குடியை எப்படி மறக்கடிப்பது என்கிற எண்ணமே மனதில் ஓடிக்…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 15 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ 15.தாய்ப்பால் வகுப்பறை-ΙΙΙ பள்ளிக்கூடத்தில் தான் வீட்டுப் பாடம் தருவார்கள், இங்கேயுமா? ஆம், மருத்துவமனையில் கற்றுக் கொண்ட விசயங்களை வீட்டிலே தனிமையில் அமர்ந்து…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 12 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ பாடம் – 9 பால்சுரப்பைக் கண்டறிவதற்கான வழிமுறைகள் குழந்தையை மடியிலே கிடத்திவிட்டோம், அவர்களும் மார்புக் காம்பினை கச்சிதமாகக் கவ்வியபடி பாலருந்தத் துவங்கிவிட்டார்கள்.…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 11 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ பாடம் -8 பாலூட்டுவதன் பரிமாணங்கள் பேரன்புக்குரிய தாய்மார்களே! தாய்ப்பாலூட்டுகிற தருணங்களில் நாம் சின்னச்சின்ன விசயங்களையும் கடற்கரைப் பாசிகளைக் கைகளில் சேகரித்து பொக்கிஷமாக்கிக்…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 10 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ பாடம் -7 பாலருந்துவதற்கான உந்துசக்திகள் இப்பிரபஞ்சத்தில் ஜீவிக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளும் பிறந்தவுடனேயே அடிப்படை வாழ்வாதாரமான உணவைத் தேடியே பயணிக்கின்றன. இம்மண்ணில் பிரசவமாகிற…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 8 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ பாடம் -5 நாமும் புத்தனாவோம்..! நீங்கள் புத்தனைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அவன் ஆழ்தியான நித்திரை நிலையில் தன்னை மறந்து தியானிக்கிற போது எதைப்…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 7 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ பாடம் -4 குழந்தையின் பசியைக் கவனித்தல் சத்தம் போடாதே, கவனி! என்று பிள்ளைகளின் சத்தத்திற்கு ஏற்ப ஆசிரியரின் கூக்குரலும் வகுப்பறையில் அதிகமாகவே…

Read More