எத்தனைப் பிணங்களைப் புதைப்பது? கவிதை – ஆதித் சக்திவேல்

குளிர் காலம் அதற்குரிய குளிர் இல்லாவிடினும் அது குளிர் காலம் தான் பக்கவாட்டில் போர்த்திக்கொண்ட சிற்றுந்தின் பின் இருக்கைகள் ஒன்றில் நான் முன் இருக்கைகள் பல யாருமின்றிப்…

Read More