தொழிற்கல்வி கவிதை – செ.கார்த்திகைச்செல்வன்

உலகு செழிக்கும் கலைகள் யாவும் கற்றல் அழகு! களைகள் அறுத்து நிலைகள் உயர்த்தும் கற்பித்தலும் அழகு! தொய்வின்றித் தோழமை போற்றும் அந்நியர்தேசம் அழகு! அங்குச் செழித்தோங்கும் தொழில்கள்…

Read More