கீதா இளங்கோவனின் “பெட்ரோமாக்ஸ் லைட்டேதான் வேணும்”

20 தலைப்புகளில் பல்வேறு கேள்விகளையும் உரையாடல்களையும் முன்வைக்கும் மிக முக்கியமான புத்தகம். சமையல் அறையில் முடங்கிக் கிடக்கும் பெண்ணினத்திற்கு ஆதரவாக ஆசிரியரின் குரல் ஓங்கி ஒலிக்கிறது. பெண்களும்…

Read More