நூல் அறிமுகம்: “புரட்சியின் நாட்களில் ஓர் அரசியல் போராளியின் நினைவலைகள்” – கேப்டன் லட்சுமி (ஒரு வீராங்கனையின் வாழ்க்கை குறிப்புகள்) | மதிப்புரை சிவ.வீர.வியட்நாம்

கேப்டன் லட்சுமி சேகலின் சுயசரிதையான ‘புரட்சியின் நாட்களில் ஓர் அரசியல் போராளியின் நினைவலைகள்’ இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்களை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. இந்திய வரலாற்றில், இந்திய…

Read More