ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கமும் நால்வர்ண சாதி அமைப்பு முறையும் – தமிழில்: ச.வீரமணி

ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தின் தலைவரான மோகன் பகவத், சமீபத்தில் அவ்வியக்கத்தின் அதிகாரபூர்வ ஏடான `ஆர்கனைசர்’ இதழில், இடஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை திருத்தப்பட வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறார். இதன்மூலம் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம்…

Read More

அமெரிக்காவின் ‘தீண்டத்தகாதவர்கள்’: சாதி அமைப்பின் உள்ளார்ந்த ஆற்றல் – இசபெல் வில்கர்சன் (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

நம் அனைவரிடமும் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சாதி அமைப்பு குறித்த மனித பிரமிடைக் கணக்கில் கொள்ளாமல், தற்போதைய எழுச்சிகள் அல்லது அமெரிக்க வரலாற்றில் நிகழ்ந்துள்ள எந்தவொரு திருப்புமுனை குறித்தும்…

Read More