அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்…. சாதி எதிர்ப்பு மரபின் தொடர் பயணம் – சைதை. ஜெ

“ஒவ்வொரு மனிதனும் செத்துப்போவது உண்மைதான். என்றாலும், அவனோடு அவனுடைய முயற்சிகளும், அவன் துவக்கிய காரியங்களும் செத்துப்போய் விடுவதில்லை. ” சமூகநீதிப் போராளி தந்தை பெரியார் எதிர்காலத்தின் மீது…

Read More