45,500 ஆண்டு பழமையான காட்டுப் பன்றி குகை ஓவியம் இந்தோனேசியாவில் கண்டுபிடிப்பு – பேரா.எஸ்.மோகனா

இந்தோனேசியாவில் உலகின் பழமையான விலங்கு குகை ஓவியத்தைத் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் – ஒரு காட்டுப் பன்றி – 45,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரையப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. அடர்…

Read More