து.பா.பரமேஸ்வரி கவிதைகள்

அழுகையைக் கொண்டாடுங்கள் ********************************************* விழிகளிலிருந்து வழியும் நீர் வரிகள் நீ…. நீ வார்க்கும் நீர் தான் கவிதை நீர் வரிகளாகிறது. உயிர் ஆக்கத்திலும் உனது வருகை உயிர்…

Read More