கவிதை : செல்போன் விளையாட்டு – ந க துறைவன்

அம்மா சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க அக்கா சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க யாருக்கும் பதில் சொல்லாமல் தலைகுனிந்து இருக்கிறான். கையில் இருக்கும் செல்போனில் கவனம் வைத்து விளையாட்டில் விறுவிறுப்பாய் ஆடுகிறான் வெற்றிக்…

Read More

சமகால சுற்றுச்சூழல் சவால்கள்: தொடர் 5 – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

திட்டமிட்டு பழுது ஆக்குதல்! தினம் புதிய பொருள் தேடல்! முனைவர். பா. ராம் மனோகர் சமீபத்தில் ஒரு நாள் எனது உணவு மேசையில், ஒரு புதிய பாத்திரத்தில்…

Read More