தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 14 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி ΙΙ பாடம் – 11 சிசேரியன் செய்து கொண்ட தாய்மார்களுக்காக… அன்புக்குரிய தாய்மார்களே! இப்போது நாம் பிரசவ அறையின் முதலாம் வகுப்பிலிருந்து தேர்வாகி…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி பாகம் – ΙΙ : தொடர் 2 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் வகுப்பறை பாடத்திட்டம் மருத்துவமனைப் பள்ளியறையில் வீடுகளில் வகுப்பறை I. பிரசவ மேசையில் II. பிரசவத்திற்குப் பின்பான வார்டில் III. டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டிற்கு சென்ற பிறகு…

Read More