சாய்வு நாற்காலி சிறுகதை – சக்திராணி

எப்போது ஊருக்குச் சென்றாலும் சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியப்பா முகம் மட்டும் எப்போதும் மனதில் நின்றதில்லை… காரணம்… மிகவும் ஒல்லியான தேகம். யாருடனும் பேசுவதில்லை… பேசுவதற்கும் உடல்…

Read More

கவியோவியத் தொடர் யுத்த கீதங்கள்: கொம்பு முளைத்த நாற்காலி 35 – நா.வே.அருள்

அதிகாரத்திற்குக் கொம்பு முளைத்த விஷயம் உலகத்திற்கே தெரிந்துவிட்டது. விவசாயி தலையில் மிளகாய்த் தோட்டங்கள்! அதிகாரத்திற்கு முதலில் செயலிழக்கும் உறுப்புகள் அதன் கண்கள். அதிகாரம் தற்போது மிகவும் பழுத்துவிட்டது…

Read More