கவிதை: அசை போடும் பசு மாடு — சாந்தினி

சின்னஞ்சிறு பிராயமதில் சிறிய விடுமுறைகளில் சீறிப் பாயும் காளை வண்டியில் சில காத தொலைவிலிருக்கும் அப்பச்சி வீட்டிற்கு அம்மாவுடன் சென்ற அந்தக் கால நினைவுகள் அகலாது நெஞ்சை…

Read More