பேசும் புத்தகம் | விக்கிரமாதித்தன் விசித்திர கதைகள் *சந்திர வர்ணன்* | வாசித்தவர்: மு. பேரரசி (ss 46)

சிறுகதையின் பெயர்: சந்திர வர்ணன் புத்தகம் : விக்கிரமாதித்தன் விசித்திர கதைகள் ஆசிரியர் : எஸ்.பி.சின்னசாமி வாசித்தவர்: மு. பேரரசி (ss 46) இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More