ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – ஆரிகாமி வனம் – சந்துரு ஆர்.சி

வெவ்வேறு வடிவங்களில் காகிதத்தில் பொம்மைகள் செய்யும் ஒரு தேர்ந்த ஆரிகாமி கலைஞனைப்போல் தனது கவிதைகளுக்குள் வார்த்தைகளை மடித்து விதவிதமாய் நம் முன் அடுக்குகிறார் கவிஞர் முகமது பாட்சா..…

Read More

புரட்சியின் பயணம் கவிதை – சந்துரு ஆர்.சி

கட்டிட வேலை செய்யும் வட இந்திய இளைஞன் பனியனைத் தடவிக்கேட்டேன் அவர் யார் எனத் தெரியுமா என்று… காரை படிந்த பற்கள் சிரிக்க நை மாலும் என்று…

Read More