கவிஞர் சந்துரு ஆர்.சியின் – கவிதை

உங்கள் மீது கவிழ்க்கப்பட்ட இந்த இரவிலிருந்து விரைவாய் வெளியேறிவிடுங்கள் தார் கலவையைவிட தடித்திருக்குமதை குழந்தையின் நகங்களால் சுரண்டிக்கொண்டிருக்காதீர்கள் உங்களிடம் நிறைய தீக்குச்சிகள் இருக்கின்றன பற்ற வைக்க வைத்திருக்கும்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: அ. இருதயராஜ் சே.ச. ’மெளனம் கலைக்கும் ஜெய் பீம்’ – மயிலை பாலு

ஆவண வரலாற்றில் நிச்சயம் இந்நூல் நிலைக்கும் வெள்ளித்திரையில் நிழல் உருவங்கள் தான் பேசுகின்றன, அழுகின்றன, சிரிக்கின்றன, கொதிக்கின்றன, போராடுகின்றன …….. இருப்பினும் இந்த நிழல்கள் நிஜமாகி நமது…

Read More